Obvestilo o zasebnosti

NAMEN IN POSTOPEK OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki, ki ste jih navedli (»podatki«), bodo obdelani za te namene:

a) zagotavljanje zahtevane storitve (»storitev«) skladno s pogodbo, ki ste jo sklenili s podjetjem Avto Triglav d.o.o., Ljubljana (»podjetje«);

b) omogočanje podjetju, da izvaja ankete o zadovoljstvu strank (»zadovoljstvo strank«), povezane s kakovostjo blaga in storitev podjetja skladno z utemeljenimi interesi podjetja.

Podatke bomo morda obdelali v tiskani obliki, in sicer na samodejni ali elektronski način.

POSLEDICE NEPREDLOŽITVE PODATKOV

Predložitev podatkov ni nikoli obvezna. Če pa ne predložite podatkov, ki so označeni kot obvezni, podjetje ne bo moglo zagotoviti storitve. Če po drugi strani ne predložite izbirnih podatkov, boste lahko vseeno dostopali do storitve.

PREJEMNIKI PODATKOV

Podatke lahko obdelujejo fizične in/ali pravne osebe, ki delujejo v imenu podjetja in na podlagi posebnih pogodbenih obveznosti ter imajo sedež v državah članicah EU ali v državah zunaj EU.

Podatki se lahko posredujejo tretjim osebam zaradi izpolnitve zakonskih obveznosti ali odredb javnih organov oziroma za uveljavljanje pravice podjetja na sodišču.

PRENOS PODATKOV ZUNAJ EGP

Podjetje lahko v okviru svojih pogodbenih odnosov podatke prenese v države zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in jih med drugim shrani v zbirkah podatkov, ki jih upravljajo subjekti, ki delujejo v imenu podjetja. Upravljanje zbirk podatkov in obdelava podatkov sta vezana na namene obdelave in se izvajata skladno z upoštevno zakonodajo o varstvu podatkov.

Če se podatki prenesejo zunaj EGP, bo podjetje uporabilo morebitne pogodbene ukrepe za zagotavljanje zadostnega varstva podatkov, med drugim tudi vključno s pogodbami na podlagi standardnih pogodbenih klavzul, ki jih je Evropska komisija sprejela za urejanje prenosa osebnih podatkov zunaj EGP.

UPRAVLJAVEC IN URADNA OSEBA ZA VARSTVO PODATKOV (UOVP)

Upravljavec je Avto Triglav d.o.o., Ljubljana s sedežem na naslovu Baragova ulica 7D, 1000 Ljubljana.

Na uradno osebo za varstvo podatkov se lahko obrnete na e-poštnem naslovu dpo@avto-triglav.si.

HRAMBA PODATKOV

Podjetje bo podatke, obdelane za zagotavljanje storitve in zadovoljstva strank, hranilo tako dolgo, kot meni, da je nujno potrebno za izpolnjevanje teh namenov. V zvezi s podatki, obdelanimi za zagotavljanje storitve, lahko podjetje te podatke še naprej shranjuje za daljše obdobje, kot je morda potrebno za zaščito interesov podjetja glede na morebitno odškodninsko odgovornost, povezano z zagotavljanjem storitve.

VAŠE PRAVICE

Uveljavljate lahko te pravice:

  1. pravica do dostopa pomeni pravico, da od podjetja dobite informacije o tem, ali se vaši podatki obdelujejo, in, če se, pravico do dostopa do njih;
  2. pravica do popravka in pravica do izbrisa pomenita pravico do popravka netočnih in/ali nepopolnih podatkov ter pravico do izbrisa podatkov, ko je zahteva utemeljena;
  3. pravica do omejitve obdelave pomeni pravico zahtevati ustavitev obdelave, ko je zahteva utemeljena;
  4. pravica do prenosljivosti podatkov pomeni pravico pridobiti podatke v strukturirani obliki, ki je uveljavljena in berljiva, ter pravico do prenosa podatkov drugim upravljavcem;
  5. pravica do ugovora pomeni pravico do ugovarjanja kakršni koli obdelavi podatkov, ko je zahteva utemeljena, vključno s tem, kdaj se podatki obdelujejo za trženje ali profiliranje, če je ustrezno;
  6. pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu ob nezakoniti obdelavi podatkov.

Zgoraj navedene pravice lahko uveljavite tako, da pišete na Avto Triglav d.o.o., Ljubljana, Baragova ulica 7D, 1000 Ljubljana ali na e-poštni naslov dpo@avto-triglav.si.