Jeep FIT

Jeep FIT

Redno vzdrževanje vozila je vitalnega pomena za dobro kondicijo vašega vozila in za varno vožnjo. Pri vožnji v Sloveniji veljajo pogoji, ki jih stroka označuje kot težje (klimatske razmere, krajše relacijske vožnje, pretežno mestne vožnje, ipd.), zato je redno servisiranje potrebno izvajati pogosteje in upoštevati časovne omejitve ne glede na število prevoženih kilometrov. V želji, da bi bilo vozilo vedno tehnično brezhibno, ponujamo voznikom osebnih vozil Jeep storitev Jeep FIT.

Pridobitev

Jeep FIT se lahko pridobi ne glede na starost vozila in ne glede na število prevoženih kilometrov. Edini pogoj je, da se opravi predvideni redni servis po načrtu programiranega vzdrževanja ali najmanj enkrat letno (velja tisti pogoj, ki nastopi prej) pri pooblaščenem serviserju. Ravno tako se v času do naslednjega programiranega vzdrževanja vozilo servisira le v pooblaščeni servisni mreži. Pri pregledu, ki aktivira storitev Jeep FIT, morajo biti odpravljene tudi vse pomanjkljivosti na vozilu, ki so nastale zaradi pomanjkljivega ali neustreznega izvajanja rednih servisov v preteklosti. Ravno tako se morajo odpraviti tudi vse nepravilnosti, ki so bile ugotovljene v sklopu rednega servisa.

Vsebina in trajanje

Jeep FIT krije vse posege in nadomestne dele v okviru izvajanja rednega servisiranja po načrtu programiranega vzdrževanja. Z izvajanjem rednih servisov po načrtu programiranega vzdrževanja vozilo pridobi stalno kritje na vse materiale za programirano vzdrževanje (vsi filtri, svečke, zobati jermeni in napenjalci, klinasti jermeni, tesnilo pokrova ventilov, tekočine, olja, maziva ipd.). Jeep FIT velja vse do naslednjega predvidenega posega, kot ga predpisuje proizvajalec po načrtu programiranega vzdrževanja oz. najmanj enkrat letno. V kolikor stranka ne opravi naslednjega rednega servisa pravočasno - ob izteku predvidenih prevoženih kilometrih (toleranca največ 2.000 kilometrov) ali ob nastopu časovne omejitve, storitev Jeep FIT avtomatsko zapade.

Posebna ugodnost

Ne le, da je Jeep FIT storitev z zares dolgotrajnim delovanjem, saj velja do naslednjega programiranega obiska, ponuja še posebno ugodnost. Vsi imetniki storitve Jeep FIT imajo zagotovljeno tudi brezplačno vleko okvarjenega ali poškodovanega vozila do najbližjega pooblaščenega serviserja preko brezplačne telefonske številke:

24 UR NA DAN, VSE LETO

 

080 16 08

(za klice v Sloveniji)

+386 1 530 53 46

(za klice izven Slovenije)

Jeep FIT in vleka vozila se vedno pojavljata v neločljivem paketu. Geografska pokritost je omejena na Slovenijo in Hrvaško. V tujini je plačnik storitve stranka sama, ki ji ob predložitvi originalnih računov izvajalca vleke in storitev pooblaščenega servisa, povrnemo stroške, ki jih je imela z vleko in morebitnimi popravili, ki sodijo v okvir storitve Jeep FIT.