Renegade 2018 – Tehnologija in varnost – block15 AKTIVNA IN PASIVNA VARNOST