Izjava o varstvu podatkov

Izjava o varstvu podatkov

IZJAVA O VARSTVU PODATKOV DRUŽBE AVTO TRIGLAV d.o.o., Ljubljana

Z dnem 25.05.2018 v veljavo stopa Uredba EU 2016/679- Splošna uredba o varstvu podatkov, bolj znana po kratici GDPR. Namen uredbe je poenotiti pravila za varstvo osebnih podatkov na območju EU in predvsem zagotoviti bolj skrbno ravnanje z osebnimi podatki v vseh organizacijah, ki obdelujejo osebne podatke.

V družbi Avto Triglav d.o.o. Ljubljana smo tudi do sedaj osebne podatke posameznikov varovali skrbno, preudarno ter v skladu z zakonodajo. Z uvedbo Splošne uredbe o varstvu podatkov bomo raven varstva še dvignili in vam tako omogočili boljšo uporabniško izkušnjo.

Poleg obdelave podatkov v sklopu izvajanja pogodbenih razmerij in neposrednega trženja na podlagi zakonitega interesa družbe, bi želeli vaše podatke obdelovati za potrebe vam prilagojenega segmentiranega trženja in za druge navedene namene, kjer potrebujemo vašo privolitev.

Vse podatke o vas bi želeli obravnavati celovito, občasno bi vas želeli obveščati o dogodkih, ki jih organiziramo, o marketinških akcijah in o vam prilagojenih posebnih ponudbah. Občasno bi preverili vaše zadovoljstvo z našimi storitvami. Pri tem bi uporabljali vaše identifikacijske podatke in z vaše strani izkazane interese, podatke o vozilu v vaši lasti ali v vaši uporabi, opravljenih preteklih servisnih storitvah, nakupih, sklenjenih pogodbah ter morebitnih mnenjih, pritožbah ali predlogih. Podatke za potrebe izvajanja pogodbenih razmerij se za potrebe kontrole kvalitete vozil in storitev, garancijske ali reklamacijske zahtevke in pridobitev posebnih prodajnih pogojev in ugodnosti posreduje tudi proizvajalcu vozil FIAT FCA Italy S.p.A. Tako pridobljeni podatki se ne bodo uporabljali za druge namene brez vaše dodatne izrecne privolitve.

Posredovane podatke lahko obdelujejo fizične in/ali pravne osebe, ki delujejo v imenu podjetja in na podlagi posebnih pogodbenih obveznosti ter imajo sedež v državah članicah EU ali v državah zunaj EU. Podatki se lahko posredujejo tretjim osebam zaradi izpolnitve zakonskih obveznosti ali odredb javnih organov oziroma za uveljavljanje pravice podjetja na sodišču. Upravljanje zbirk podatkov in obdelava podatkov sta vezana na namene obdelave in se izvajata skladno z upoštevno zakonodajo o varstvu podatkov.

Če želite da vas od 25. maja 2018 še naprej kontaktiramo v zvezi s spodaj navedenimi nameni, vas prosimo, da izpolnite priloženo Privolitev za obdelavo osebnih podatkov.

Upamo, da boste ostali v stiku z nami.

Upravljavec osebnih podatkov je družba Avto Triglav d.o.o., Ljubljana s sedežem na naslovu Baragova ulica 7D, 1000 Ljubljana. Na uradno osebo za varstvo podatkov se lahko obrnete na e-poštnem naslovu dpo@avto-triglav.si.

Veljavnost soglasja: Za čas trajanja poslovnega razmerja in še 5 let po prenehanju, oziroma 5 let po oddaji soglasja, če nimate poslovnega razmerja z nami. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolite pred njenim preklicem.

Preklic soglasja: Soglasje lahko kadarkoli prekličete oz. v celoti ali delno spremenite na isti način, kot ste ga podali v ali pa s posredovanjem zahtevka na dpo@avto-triglav.si pri čemer si družba pridružuje pravico do dodatne identifikacije osebe.

Vaše pravice:

  • pravica do dostopa pomeni pravico, da od družbe dobite informacije o tem, ali se vaši podatki obdelujejo, in, če se, pravico do dostopa do njih;
  • pravica do popravka in pravica do izbrisa pomenita pravico do popravka netočnih in/ali nepopolnih podatkov ter pravico do izbrisa podatkov, ko je zahteva utemeljena;
  • pravica do omejitve obdelave pomeni pravico zahtevati ustavitev obdelave, ko je zahteva utemeljena;
  • pravica do prenosljivosti podatkov pomeni pravico pridobiti podatke v strukturirani obliki, ki je uveljavljena in berljiva, ter pravico do prenosa podatkov drugim upravljavcem;
  • pravica do ugovora pomeni pravico do ugovarjanja kakršni koli obdelavi podatkov, ko je zahteva utemeljena, vključno s tem, kdaj se podatki obdelujejo za trženje ali profiliranje, če je ustrezno;
  • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu (informacijskem pooblaščencu) ob nezakoniti obdelavi podatkov.

Zgoraj navedene pravice lahko uveljavite tako, da pišete na Avto Triglav d.o.o., Baragova ulica 7D, 1000 Ljubljana ali na e-poštni naslov dpo@avto-triglav.si.